Page Loader

Waarom als bedrijf lid worden van NTRK?

About Us

NTRK Telefoon Reparatie Keurmerk lidmaatschap
Als telefoon reparateur kunt u zich aanmelden bij NTRK om het keurmerk te ontvangen. Hiervoor betaalt u een maandelijks bedrag. Door de ontvangst van een keurmerk verzekert u aan uw klanten dat u zich zult houden aan de strikte gedragsregels zoals opgesteld door NTRK. Bij aanmelding dient u het door ons gestelde bedrag ter deelname vooruit te betalen. Hierna zult u een certificeringsprocedure doorlopen. Bij een succesvolle afronding van deze procedure ontvangt u een certificaat dat geldig is voor de periode van een jaar. Er zullen door NTRK regelmatig controles gehouden worden om na te gaan of u nog steeds voldoet aan de door ons gestelde normen. Bij elke succesvol afgeronde scan ontvangt u een nieuw certificaat voor het komende jaar.

Er zijn voor bedrijven meerdere redenen om te kiezen voor een lidmaatschap bij de NTRK. We gaan hieronder verder op deze punten in.

  1. U heeft de mogelijkheid om u en uw personeel cursussen te laten volgen met een fikse korting .
  2. Hardnekkige reparaties kunt u uitbesteden tegen aantrekkelijke tarieven, waardoor u meer klanten kunt helpen.
  3. Het keurmerk zal ervoor zorgen dat er structureel meer omzet gemaakt kan worden.
  4. Het NTRK keurmerk zal vertrouwen wekken bij huidige en toekomstige klanten.
  5. Via het keurmerk kunt u gebruik maken van de algemene voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door juridische specialisten. Dit betekent dat u bij mogelijke geschillen altijd een sterke juridische basis heeft om op terug te vallen.
  6. Dankzij het keurmerk kunt u profiteren van de samenwerkingen die NTRK heeft opgezet met haar partners.


Trainingen volgen met een fikse korting.
Deze cursussen worden georganiseerd door het NTRK of door derden waarmee het NTRK een samenwerking is aangegaan. Deze cursussen zorgen voor een verhoogd kennisniveau bij u of uw personeel. Daarbij verzorgt het NTRK cursussen die inspelen op de veranderende markt van de telefonie en telefoon reparatie branche. Hiermee kunnen leden altijd hun specialisaties bijwerken en up-to-date houden. Dit zorgt ervoor dat het vertrouwen van de klant hoog blijft en dat zij met al hun reparaties altijd bij hetzelfde bedrijf terecht kunnen.

Het uitbesteden van hardnekkige reparaties
Dit zijn bijvoorbeeld reparaties waarbij de benodigde kennis bij u en uw personeel ontbreekt en die met enige regelmaat terug keren. Of het kan draaien om reparaties die zeer tijdrovend zijn en waarin u zich niet wilt specialiseren. Het NTRK is voor het verstrekken van deze service partnerschappen aangegaan met derden, waarbij dezelfde kwaliteit geleverd wordt als bij bedrijven die actief bij het NTRK aangesloten zijn.

Structureel meer omzet
Dit klinkt als een lastige belofte om te maken. Dit voordeel wordt echter verwezenlijkt door de vele opties die wij u als bedrijf aanbieden. Zo kunt u via ons trainingen volgen en hardnekkige reparaties uitbesteden. Dit betekent dat leden een trouwe klant niet hoeven verder te verwijzen, maar alles binnenshuis kunnen blijven regelen. Ook het volgen van cursussen gegeven door het NTRK voor verlaagde tarieven kan helpen met het vergroten van de omzet. Verder zal het vertrouwen dat consumenten in het keurmerk hebben ook aanleiding geven tot een verhoogde omzet.

Het vertrouwen van huidige en toekomstige klanten
Het voeren van het keurmerk van NTRK zorgt er bovendien voor dat zowel uw huidige als uw toekomstige klanten meer vertrouwen in u zullen hebben. U hebt u, zoals gezegd, bereid getoond om zich aan strenge gedragsregels te onderwerpen en uw bedrijf dient deze controle jaarlijks te hernieuwen om het keurmerk te blijven dragen. Dit betekent dat u bereid bent om te investeren in het bieden van een goede service aan uw klanten en om te tonen dat u daarnaast uw werk goed verstaat.

De door NTRK opgestelde algemene voorwaarden
NTRK biedt aan al haar deelnemers een gespecialiseerde algemene voorwaarden. Deze dienen door onze deelnemers op de website vermeld te staan en goed toegankelijk te zijn voor eventuele klanten en bezoekers. De algemene voorwaarden dienen er niet alleen toe om de klant te beschermen, maar ook om uw bedrijf te beschermen. Door gebruikmaking van deze algemene voorwaarden heeft u een sterke juridische basis om op terug te vallen tijdens eventuele geschillen die met een klant kunnen ontstaan. Door het aangaan van een overeenkomst garandeert de klant immers ook dat zij de algemene voorwaarden zullen volgen.

De samenwerkingen met de partnerbedrijven van NTRK
NTRK gaat met meerdere partners banden aan. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers die een belangrijke rol spelen binnen de markt van de telefoon reparaties. Deze bedrijven zijn vaak het neusje van de zalm binnen de markt en bieden een groot arsenaal aan zowel producten als diensten aan. Wij promoten deze partners ook bij onze deelnemers en zorgen er daarmee voor dat u beter op de hoogte bent van de mogelijkheden die onze partners u bieden.